smallekamp facebook smallekamp twitter smallekamp youtube

Voor veel uitvoerende werkzaamheden heeft u te maken met de Omgevingswet (oude Wet Natuurbescherming en daarvoor de  Flora en Faunawet) Of het nu gaat om maaien van een sloot, kappen van bomen, slopen van een schuur of vernieuwen van een dak, aanleg woonwijk, wegen, fietspaden , dempen van watergangen etc. kunt u te maken krijgen met deze wet. Tevens als u bij de gemeente een Omgevingvergunning aanvraagt, bent u verplicht zich ook te houden aan de Wet Natuurbescherming. Onderstaand een aantal zaken waarmee De Smallekamp Ecologie u kan ondersteunen.

De Smallekamp Ecologie kan u adviseren, ontzorgen in o.a:

 • Uitvoeren van een quickscan (Wet Natuurbescherming) voor bijvoorbeeld: maaiwerkzaamden, baggerwerkzaamheden, kappen van bomen, sloop of vernieuwen daken (vleermuizen, gierzwaluwen)
 • Opstellen van Plan van Aanpak, als blijkt dat er toch flora en fauna voorkomt zoals in de Wet Natuurbescherming is beschreven.
 • Fauna inventarisatie, in kaart brengen welke fauna er op locatie voorkomt. 
 • Bodemonderzoek en bemestingsadvies voor de juiste adviezen voor plantwerkzaamheden.
 • Bestekmetingen, als u wilt weten of uw groenvoorziener de werkzaamheden uitvoerd zoals u in bestek/werkomschrijving heeft afgesproken.
 • Snoeiadviezen Walnoten (Juglans), Tamme kastanje (Castanea), en Hazelnoten (Corylus).
 • BEA
 • Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera en persdrukgeweer op basis van IPM. Dus geen gif en goed resultaat, ook in stallen en opslagruimten.

  Tevens adviezen voor aanleg van Voedselbossen.

 

Onderstaand een overzicht van voorkomende vleermuizen op een locatie.
Een vleermuis inventarisatie kan nodig zijn voor bv sloop/renoveren gebouw, kap bomen.
Aansluitend kan er dan wanneer nodig, een Plan van Aanpak opgesteld worden, dus hoe om te gaan met de aanwezigheid van deze soorten.

IMG 0064

                                                                                                                                                                                                                                          

Registratieformulier Flora- en Fauna inspectie

Gemeente:

Heerde

Straat/

Locatie:

Achterseweg

Nadere plaatsbepaling:

Achtertuin perceel.

Opnames gestart 20-07-2017 22:31 (Zonsondergang 21:45) tot 23:45.

Leefgebied

Code

Soortgroep

Soort

Waarneming

 

Opmerking/Inspectie

A

Lz2

Ruige Dwergvleermuis (3X)

Batdetector Echo Meter Touch

 

Droog, Bewolkt, Weste wind2Bft

B

Lz2

Gewone Dwergvleermuis (57X)

Batdetector Echo Meter Touch

 

Droog, Bewolkt, Weste wind 2Bft

C

Lz2

Rose Vleermuis (4X)

Batdetector Echo Meter Touch

 

Droog, Bewolkt, Weste wind 2Bft

Datum:

20-07-2017

Fauna

Inspecteur:

CM Barneveld

Handtekening:

 

Datum 

volgende controle:

N.V.T

Opmerkingen:

Leef/foerageer gebied van meerdere soorten Lz2,met beschermde status.

De Smallekamp Ecologie

JLIB_HTML_CLOAKING

 

Zandhagedis (Man en vrouw) tijdens inventarisatie natuurgebied.
IMG 0066

Denkt u dat De Smallekamp Ecologie wat voor u kan betekenen dan hoor ik dat graag van u.
Vooraf altijd duidelijk welke stappen er nodig zijn, en welke kosten daar eventueel mee gemoeid zijn.

Cees Barneveld
Flora en fauna inspecteur.

Tel. 06-51239168
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
K
vK 64502872
BTWnr NL192246513B01

 

Het curriculum van de Flora- en fauna inspecteur in hoofdlijnen:

 • Door een faunacontroleur uitgevoerde inventarisaties te kunnen beoordelen op methodische en juridische juistheid.
 • Reeds verzamelde en gerapporteerde informatie m.b.t. de locatie te kunnen interpreteren en gebruiken.
 • Rust en verblijf plaatsen te kunnen beoordelen op gebruik op soort en/of soort groep niveau.
 • Specifieke soort en/of soortgroep gerichte inventarisaties uit te kunnen voeren.
 • Inventarisaties gegevens over te kunnen dragen aan een specialist of personen actief met ruimtelijke ingrepen: de planvoorbereiding, planvorming, werkvoorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.
 • Kan op een juiste wijze specifieke apparatuur inzetten zoals camaraval, batdetector, life trap.