smallekamp facebook smallekamp twitter smallekamp youtube

Grond- en gewasonderzoek vormt de basis voor het vaststellen van de bemestingsbehoefte samen met het goed beoordelen en bekijken van het gewas. Enerzijds voorkom je zo gebreksziekten en onvoldoende groei en bloei, anderzijds voorkom je verspilling van meststoffen (duur en komen in het grondwater terecht). Aan de hand van het grondonderzoek wordt de basis bemesting vastgesteld. 

De Smallekamp kan eventueel voor u grondmonsters laten analyseren en bemestingsadvies voorschrijven.

Bij aanplant is het toevoegen van Vivimus aan te raden. Na een aantal jaar is het goed om oude koemest rond de boom uit te strooien.

 

bomen plantseizoen