smallekamp facebook smallekamp twitter smallekamp youtube

Op deze mooie avond met hoge temperaturen ontvingen we leden van Groei & Bloei van de afdeling Dronten. De meeste mensen waren de vrijwilligers die zorg dragen voor het bezorgen van de clubbladen, regelen van excursies enz. 

Het waren enthousiaste mensen die de kwekerij met bewondering aanschouwden en zeer geinteresseerd waren in het wel en wee op de kwekerij.

Helaas lieten de ijsvogels zich niet zien, terwijl ze allebei overdag zeer actief waren. Na afloop van de rondleiding was er veel vraag naar de walnotenolie en honing. Vooral toen het onderwerp ter sprake kwam over de bloeddrukverlagende werking van walnotenolie. Het was een geslaagde avond mede met dank aan de grote belangstelling van de bezoekers.